داده نگاران دیاموند

كد پستي مناطق مختلف تهران


  • كد پستي مناطق مختلف تهران

كدهاي پستي مناطق مختلف تهران در ارسال پيام با كد پستي يا همان ارسال منطقه اي كاربرد دارند. روي سامانه دياموند مناطق مختلف تهران بر اساس عدد(كدپستي) مشخص شده اند به اين صورت كه ابتدا سه رقم اول(از سمت چپ) كد پستي مناطق مشاهده ميشود و با انتخاب هر مجموعه، ميتوان به زيرمجموعه هاي آن عدد سه رقمي كه پنج رقم اول كد پستي از سمت چپ ميباشند رسيد. در اينجا ما براي شما ليستي از چهار رقم اول از سمت چپ را آماده كرديم. با انتخاب سه رقم سمت چپ ازچهار رقم موجود ميتوانيد محدوده خود را مشخص كرده و با تطبيق چهار رقم موجود با اعداد پنج رقمي كه زير مجموعه اعداد سه رقمي هستند ميتوانيد با دقت بيشتري محدوده خود را انتخاب كنيد. رقم پنجم نشان داده شده روي سامانه عملا قابل تطبيق نيست لذا براي پوشش كل منطقه مورد نظر توصيه ميكنيم چهار رقم را تطبيق دهيد و رقم پنجم هر عددي بود آن را انتخاب كنيد.معمولا با داشتن چهار رقم كد پستي بر اساس ليست زير و در نظر نگرفتن عدد پنجم همان طور كه بيان شد بايد به چند كد پستي براي انتخاب برسيد كه هر كدام از آنها نيازمند انجام فرآيند انتخاب و افزودن به شماره ها روي سامانه هستند

 

منطقه ۱۹ پستي تهران

۱۹۱۱ ظفر(بالا)
۱۹۱۳ ظفر(پايين)
۱۹۱۴ الهيه
۱۹۱۵ آفريقا(شمال شرق)
۱۹۱۶ ظفر(غرب)
۱۹۱۷ آفريقا(جنوب شرق)
۱۹۱۸ ميرداماد –  نفت
۱۹۱۹ ظفر – نفت
۱۹۳۱ بهار – قلندري
۱۹۳۳ شريعتي – اسدي
۱۹۳۴ شريعتي – رفعت
۱۹۳۵ دزاشيب
۱۹۳۶ فرمانيه
۱۹۳۷ كامرانيه خنوبي
۱۹۳۸ قيطريه
۱۹۳۹ دولت(شمال غرب)
۱۹۴۱ يخچال
۱۹۴۳ دولت – وارسته
۱۹۴۴ دولت
۱۹۴۵ اختياريه جنوبي
۱۹۴۶ پاسداران – برج سفيد
۱۹۴۷ پاسداران – زمرد
۱۹۴۸ شريعتي – مينا
۱۹۴۹ يخچال
۱۹۵۱ دولت – ديباجي
۱۹۵۳ پاسداران – نوبنياد
۱۹۵۴ پارك نياوران
۱۹۵۵ اقدسيه – بلوار ارتش
۱۹۵۶ دارآباد – آجودانيه – خيابان كاظمي
۱۹۵۷ فرمانيه
۱۹۵۸ پاسداران – بهارستان
۱۹۵۹ رستم آباد – اختياريه
۱۹۶۱ وليعصر – باغ فردوس
۱۹۶۳ پل رومي
۱۹۶۴ مدرس – الهيه
۱۹۶۵ فرشته
۱۹۶۶ وليعصر – پارك ملت شرق
۱۹۶۷ آفريقا – سايه
۱۹۶۸ وليعصر – ظفر
۱۹۶۹ آفريقا – جهان كودك
۱۹۷۱ توس – دربند
۱۹۷۳ دربند
۱۹۷۴ تجريش – گلابدره
۱۹۷۵ نياوران
۱۹۷۶ باهنر – ياسر
۱۹۷۷ باهنر – ياسر
۱۹۷۸ پوراجتهاد – صبوري
۱۹۷۹ امام زاده قاسم
۱۹۸۱ فرحزادي – ارغوان
۱۹۸۳ اوين – دانشجو
۱۹۸۴ ولنجك – دانشجو
۱۹۸۵ ولنجك – يمن
۱۹۸۶ پارك وي
۱۹۸۷ زعفرانيه – آصف
۱۹۸۸ وليعصر – زعفرانيه
۱۹۹۱ تجريش – غلام جعفري
۱۹۹۳ ده ونك
۱۹۹۴ خيابان ونك
۱۹۹۵ شيخ بهايي – پيروزان
۱۹۹۶ وليعصر – جام جم
۱۹۹۷ سعادت آباد
۱۹۹۸ سعادت آباد – كاج
۱۹۹۹ وليعصر بالاتر از پارك ملت

 

منطقه ۱۸ پستي تهران

۱۸۱۱ نازي آباد – سرسبز
۱۸۱۳ خيابان نشت – آزادگان – چهار راه نيكان
۱۸۱۴ نازي آباد – رجايي
۱۸۱۵ نازي آباد – خيابان پارس
۱۸۱۶ بهمنيار – ميدان وصال
۱۸۱۷ ياخچي آباد – رضوان
۱۸۱۸ ري – انتهاي نازي آباد
۱۸۱۹ خيابان بابايي – ميدان بازارچه
۱۸۳۱ سه راه علي آباد
۱۸۳۳ شهرك صنعتي شمس آباد
۱۸۳۴ خزانه – خيابان پرستويي
۱۸۳۵ خزانه بخارايي
۱۸۳۶ فلكه ۴ خزانه – ميدان ابريشم
۱۸۳۷ علي آباد جنوبي
۱۸۳۸ بلوار دستواره -جوانمرد قصاب
۱۸۳۹ خيابان شهيد رجايي
۱۸۴۱ ميذان غيبي – فيروز آبادي
۱۸۴۳ ميدان شاملو – خيابان قم
۱۸۴۴ رجايي
۱۸۴۵ جوانمرد قصاب
۱۸۴۶ خيابان منتظري – كريمي
۱۸۴۷ ديلمان
۱۸۴۸ شهرري – خيابان امام حسين
۱۸۴۹ ميدان شهرري – خيابان قدمي
۱۸۵۱ كيانشهر – خيابان ابراهيمي
۱۸۵۳ كيانشهر
۱۸۵۴ شهرك مشيريه
۱۸۵۵ جاده خاوران – شهرك كاروان
۱۸۵۶ دولت آباد – خيابان شهادت
۱۸۵۷ ميدان بروجردي – جاده سوم
۱۸۵۸ كيانشهر – خيابان ابراهيمي
۱۸۵۹ دولت آباد
۱۸۶۱ چشمه علي
۱۸۶۳ آزادگان – افسريه
۱۸۶۴ ميدان صفاييه
۱۸۶۵ ميدان معلم – ظهير آباد
۱۸۶۶ امين آباد – بلوار رستگار
۱۸۶۷ ابن بابويه
۱۸۶۸ قرچك – زيبا شهر
۱۸۶۹  
۱۸۷۱ ميدان شهرري
۱۸۷۳ قلععه گبري
۱۸۷۴ خيابان هلال احمر
۱۸۷۵ ميدان نارنج
۱۸۷۶ بازار شهرري
۱۸۷۷ ولي آباد
۱۸۷۸  
۱۸۷۹  
۱۸۸۱ سيزده آبان – خيابان رضازاده
۱۸۸۳ خيابان اصلي كوي سيزده آبان
۱۸۸۴  
۱۸۸۵  
۱۸۸۶  
۱۸۸۷ جاده قديم قم – شهيد بهشتي
۱۸۸۸  
۱۸۸۹  
۱۸۹۱ بهمنيار – آموزگار
۱۸۹۳ خيابان ميعاد
۱۸۹۴ عبدل آباد – شكوفه – خاني آباد – شهرك شريعتي
۱۸۹۵ عبدل آباد – خلازير – طالقاني
۱۸۹۶ جاده ساوه – خيابان پيروز
۱۸۹۷ شكوفه
۱۸۹۸ اتوبان آزادگان – ميدان جهاد
۱۸۹۹  

 

منطقه ۱۷ پستي تهران

۱۷۱۱ ميدان امام حسين – اقبال لاهوري
۱۷۱۳ ۱۷شهريور شمال – ميدان امام حسين
۱۷۱۴ شهدا شمال – پرواز
۱۷۱۵ امام علي جنوب – زاهد گيلاني
۱۷۱۶ چهارصد دستگاه
۱۷۱۷ پيروزي – عزيزي
۱۷۱۸ شهدا – شكوفه
۱۷۱۹ پيروزي – نورصالحي
۱۷۳۱ شهيد اشرفي – قاسم آباد
۱۷۳۳ تهرام نو
۱۷۳۴ پيروزي – ششم – نيروهوايي
۱۷۳۵ خيابان صفا – طبرسي
۱۷۳۶ چهار راه كوكا – دهقان
۱۷۳۷ نيروي هوايي – خيابان چهارم
۱۷۳۸ نيروي هوايي – ميدان چهار گوش
۱۷۳۹ كلاهدوز
۱۷۴۱ ميدان امامت
۱۷۴۳ ميدان امامت – ابوريحان
۱۷۴۴ فلكه اطلاعات
۱۷۴۵ خاقاني
۱۷۴۶ تهران نو – سرخه حصار
۱۷۴۷ نيروي هوايي – مهرآور
۱۷۴۸ نيروي هوايي
۱۷۴۹ پارك پيروزي
۱۷۵۱ دهقان
۱۷۵۳  
۱۷۵۴  
۱۷۵۵  
۱۷۵۶  
۱۷۵۷ هحرت – سه راه تختي
۱۷۵۸  
۱۷۵۹  
۱۷۶۱ چهار راه شمس – ۱۷شهريور
۱۷۶۳ دروديان
۱۷۶۴ سرآسياب
۱۷۶۵ كوكا – جعفرنژاد
۱۷۶۶ كوكا – پرستار جنوبي
۱۷۶۷ نبرد – سلطانيه
۱۷۶۸ محلاتي – عارف شمال
۱۷۶۹ محلاتي – حاج نوروز
۱۷۷۱ خيابان خاوران – مخبر جنوبي
۱۷۷۳ پل آهنگ – ۱۷شهريور
۱۷۷۴ محلاتي – كياني
۱۷۷۵ خاوران – عجب گل
۱۷۷۶ خيابان شاه آبادي
۱۷۷۷ بلوار ابوذر – پل چهارم
۱۷۷۸ محلاتي – نبرد
۱۷۷۹ خاوران – سه راه افسريه
۱۷۸۱ بسيج – محلاتي
۱۷۸۳ افسريه – ۱۵متري شمال
۱۷۸۴ مسعوديه
۱۷۸۵ افسريه – ۱۵متري جنوبي
۱۷۸۶ افسريه – ۱۵متري دوم
۱۷۸۷ مسعوديه – مظاهري
۱۷۸۸ مسعوديه – ابومسلم
۱۷۸۹  
۱۷۹۱ ۱۷شهريور – اردستاني
۱۷۹۳ ۱۷شهريور – پژوهشگاه
۱۷۹۴ ميدان خراسان
۱۷۹۵ خاوران – نفيس
۱۷۹۶ خاوران – نفيس
۱۷۹۷ خاوران – هاشم آباد
۱۷۹۸ خاوران – هاشم آباد
۱۷۹۹ سه راه افسريه

 

منطقه ۱۶ پستي تهران

۱۶۱۱ شريعتي – درختي
۱۶۱۳ شريعتي – ملك
۱۶۱۵ سپاه
۱۶۱۵ گرگان
۱۶۱۶ امام حسين – دماوند
۱۶۱۷ امام حسين – تهران نو
۱۶۱۸ نامجو – لاغري
۱۶۱۹ پل چوبي
۱۶۳۱ سيد خندان(شمال)
۱۶۳۳ مجيديه
۱۶۳۴ گلبرگ غربي – اثني عشري
۱۶۳۵ گلبرگ غربي – كرمان
۱۶۳۶ سبلان شمالي – لشكر
۱۶۳۷ سبلان شمالي
۱۶۳۸ خواجه نظام
۱۶۳۹ خيابان پليس – سروش – فرهنگ
۱۶۴۱ سبلان – مدني
۱۶۴۳ وحيديه
۱۶۴۴ وحيديه
۱۶۴۵ نظام آباد – گلبرگ
۱۶۴۶ نارمك – آيت
۱۶۴۷ خاقاني – نارمك
۱۶۴۸ هفت حوض – مهران پور
۱۶۴۹ هفت حوض – آيت
۱۶۵۱ سه راه تهرانپارس
۱۶۵۳ تهرانپارس – تيرنداز
۱۶۵۴ فلكه اول
۱۶۵۵ بين فلكه ۲ و ۳ تهرانپارس
۱۶۵۶ خيابان سوم تهرانپارس يا ۱۹۶
۱۶۵۷ جشنواره
۱۶۵۸ عباسپور
۱۶۵۹ بلوار نور – حكيميه
۱۶۶۱ خواجه عبدالله – ابوذر
۱۶۶۳ بني هاشم
۱۶۶۴ فرخي عراقي
۱۶۶۵ شمس آباد
۱۶۶۶ پاسداران – گلستان
۱۶۶۷ حسن بنا
۱۶۶۸ حسي آباد
۱۶۶۹ ميدان هروي
۱۶۷۱ رسالت – ۱۶متري دوم
۱۶۷۳ ميدان ملت
۱۶۷۴ هنگام – علم و صنعت
۱۶۷۵ كرمان شمالي
۱۶۷۶ رسالت – مسجد الرسول
۱۶۷۷ رسالت – هنگام
۱۶۷۸ لويزان – شبان
۱۶۷۹ بابايي – هنگام – لويزان
۱۶۸۱ رسالت – هنگام
۱۶۸۳ نارمك – علم و صنعت
۱۶۸۴ دانشگاه علم و صنعت
۱۶۸۵ فرجام – عبادي
۱۶۸۶ خيابان آبعلي – خيابان سازمان
۱۶۸۷ تكاوران
۱۶۸۸ هنگام – گوچه ۱۴
۱۶۸۹ قنات كوثر
۱۶۹۱          -
۱۶۹۳ اراج – گلزار
۱۶۹۴ امام علي – پروين
۱۶۹۵ ميدان ازگل
۱۶۹۶ ازگل (خنوب)
۱۹۶۷           -
۱۶۹۸ دانشگاه امام حسين
۱۶۹۹            -

 

منطقه ۱۵ پستي تهران

۱۵۱۱ وزرا غرب
۱۵۱۳ بخارست
۱۵۱۴ آرژانتين – احمد قيصر
۱۵۱۵ آرژانتين – بيهقي
۱۵۱۶ الوند
۱۵۱۷ آرژانتين – آفريقا
۱۵۱۸ چهار راه جهان كودك
۱۵۱۹ طالقاني – وليعصر
۱۵۳۱ پاكستان
۱۵۳۳ خرمشهر – عشقيار
۱۵۳۴    -
۱۵۳۵     -
۱۵۳۶      -
۱۵۳۷       -
۱۵۳۸         -
۱۵۳۹          -
۱۵۴۱ سيدخندان – جلفا
۱۵۴۳ سيدخندان – مجتبايي
۱۵۴۴ شريعتي – كتابي
۱۵۴۵ ميرداماد – شاه نظري
۱۵۴۶ ميرداماد – وزيري پور
۱۵۴۷ رازان جنوبي
۱۵۴۸ ميرداماد – رازان
۱۵۴۹ ميرداماد – نفت جنوبي
۱۵۵۱ سهروردي – هويزه
۱۵۵۳ سهروردي – خرمشهر
۱۵۵۴ سهروردي – قندي
۱۵۵۵ سهروردي – سيدخندان
۱۵۵۶ سيدخندان شريعتي – جنوب
۱۵۵۷ آپادانا – شكوه
۱۵۵۸ شريعتي – توپچي
۱۵۵۹ چهار راه قصر – بهشتي
۱۵۶۱ شريعتي – سه راه طالقاني
۱۵۶۳ بهار شمالي – كارگر
۱۵۶۴ بهار شمالي
۱۵۶۵ سهروردي جنوبي – بهار شيراز
۱۵۶۶ تركمنستان
۱۵۶۷ مطهري – شريعتي
۱۵۶۸ زينالي – عباس آباد
۱۵۶۹ سهروردي – انديشه
۱۵۷۱ مفتح – طالقاني
۱۵۷۳ بهار شمالي – فجر الملك
۱۵۷۴ هفت تير – مسجدالجواد
۱۵۷۵ مطهري – مفتح
۱۵۷۶ مطهري – جهانتاب
۱۵۷۷ بهشتي – تختي شمال
۱۵۷۸ بهشتي – تختي جنوب
۱۵۷۹ امير اتابك
۱۵۸۱ سميه
۱۵۸۳ مفتح – شيرودي
۱۵۸۴ قرني – كريم خان
۱۵۸۵ كريم خان – سنائي
۱۵۸۶ عباس آباد – قائم مقام
۱۵۸۷ مطهري – ميرعماد
۱۵۸۸ قائم مقام
۱۵۸۹ مطهري – جم
۱۵۹۱ چهار راه كالج
۱۵۹۳ وليعصر – طالقاني
۱۵۹۴ وليعصر – زرتشت
۱۵۹۵ مطهري – لارستان
۱۵۹۶ مطهري – ميرزاي شيرازي
۱۵۹۷ كرم خان – ميرزاي شيرازي
۱۵۹۸ نجات اللهي
۱۵۹۹ طالقاني – قرني

 

منطقه ۱۴ پستي تهران

۱۴۱۱ جلال آل احمد
۱۴۱۳ كارگر شمالي
۱۴۱۴ فاطمي – جهاد
۱۴۱۵ ميدان وليعصر
۱۴۱۶ چهار راه وليعصر
۱۴۱۷ كشاورز – پارك لاله
۱۴۱۸ ميدان انقلاب – فرصت
۱۴۱۹ كشاورز – جمال زاده
۱۴۳۱ فاطمي – گمنام
۱۴۳۳ وليعصر – فتحي شقاقي
۱۴۳۴ توانير
۱۴۳۵ شيراز جنوبي
۱۴۳۶ سيد جمال الدين
۱۴۳۷ شيخ بهايي – ايران شمالي
۱۴۳۸ امير آباد شمالي
۱۴۳۹ كارگر – آل احمد
۱۴۴۱ ستارخان
۱۴۴۳ شهر آرا
۱۴۴۴ تهران ويلا غرب
۱۴۴۵ شهر آرا
۱۴۴۶ گيشا جنوب
۱۴۴۷ گيشا – خيابان نهم
۱۴۴۸ گيشا – خيابان دهم
۱۴۴۹ همت – چمران
۱۴۵۱ فلكه دوم صادقيه
۱۴۵۳ فلكه اول صادقيه
۱۴۵۴ پل ستارخان
۱۴۵۵ ستارخان – حبيب اللهي
۱۴۵۶ ستارخان – شادمان
۱۴۵۷ خوش
۱۴۵۸ آزادي – معين
۱۴۵۹ آزادي – حبيب اللهي
۱۴۶۱ فلكه دوم صادقيه – اشرفي
۱۴۶۳ خيابان سازمان آب
۱۴۶۴ مرزداران
۱۴۶۵ شهرك غرب – ايران زمين
۱۴۶۶ شهرك غرب – هرمزان
۱۴۶۷ شهرك غرب – فاز ۵
۱۴۶۸ فرحزادي- ارغوان
۱۴۶۹ پونك
۱۴۷۱ كاشاني – ۲۲بهمن
۱۴۷۳ اشرفي – ۲۲بهمن
۱۴۷۴ جنت آباد جنوبي
۱۴۷۵ جنت آباد شمالي
۱۴۷۶ سردار جنگل
۱۴۷۷ سيمون بوليوار
۱۴۷۸ شهران
۱۴۷۹ -
۱۴۸۱ فلكه دوم آريا شهر
۱۴۸۳ بلوار فردوس
۱۴۸۴ استاديوم آزادي
۱۴۸۵ شهر زيبا
۱۴۸۶ شهر زيبا – بلوار تعاون
۱۴۸۷ شهر زيبا – بلوار تعاون
۱۴۸۸ كن
۱۴۸۹ دهكده المپيك
۱۴۹۱  -
۱۴۹۳ اكباتان فاز ۱
۱۴۹۴ شهرك راه آهن
۱۴۹۵ ايران خودر
۱۴۹۶ پيكان شهر
۱۴۹۷ شهرك پژوهش
۱۴۹۸ همت غرب – اميد دژبان
۱۴۹۹   -

 

منطقه ۱۳ پستي تهران

۱۳۱۱ جمهوري – باستان
۱۳۱۳ آزادي – جمال زاده جنوبي
۱۳۱۴ انقلاب – فخر رازي
۱۳۱۵ فلسطين جنوبي
۱۳۱۶ ابوريحان – فلسطين شمالي
۱۳۱۷ حر جنوب
۱۳۱۸ آذربايجان
۱۳۱۹ آذربايجان – اسكندري جنوبي
۱۳۳۱ دشت آزادگان – خداشرفي
۱۳۳۳ غفاري – مخصوص
۱۳۳۴ اميريه – پل امير بهادر
۱۳۳۵ ميدان قزوين
۱۳۳۶ خيابان قزوين – هلال احمر
۱۳۳۷ خيابان قزوين – خيابان ابراهيمي
۱۳۳۸ رازي – هلال احمر
۱۳۳۹ ميدان راه آهن – ابتداي وليعصر
۱۳۴۱ انتهاي دامپزشكي – استاد معين
۱۳۴۳ آزادي – دانشگاه شريف
۱۳۴۴ كارون – بهنود
۱۳۴۵ سليمان شمالي
۱۳۴۶ ابتداي خوش
۱۳۴۷ كارون
۱۳۴۸ جيحون – ابتداي هاشمي
۱۳۴۹ دستغيب – هاشمي
۱۳۵۱ ۱۶متري اميري – فلاح
۱۳۵۳ بلوار نواب صفوي
۱۳۵۴ سه راه سلسبيل
۱۳۵۵ خيابان قزوين – مخصوص
۱۳۵۶ حسام الدين
۱۳۵۷ خيابان قزوين – ۱۶متري اميري
۱۳۵۸ سه راه ساوه
۱۳۵۹ دوراه قپان
۱۳۶۱ يافت آباد شرقي
۱۳۶۳ ميدان بهاران جنوب
۱۳۶۴ ميدان فلاح – ۲۰متري ابوذر
۱۳۶۵ جواديه
۱۳۶۶ ۲۰متري ابوذز
۱۳۶۷ خيابان زهتابي
۱۳۶۸ سعيدي – رمضان
۱۳۶۹ يافت آباد – خيابان سجاد جنوبي
۱۳۷۱ شادآباد – مهرآباد جنوبي
۱۳۷۳ شهرك وليعصر
۱۳۷۴ سه راه آذري – ميدان حسن آباد
۱۳۷۵ كيلومتر ۴ جاده ساوه- پاسگاه نعمت آباد
۱۳۷۶ خيابان يافت آباد
۱۳۷۷ خيابان يافت آباد – زنديه
۱۳۷۸ خيابان خليج
۱۳۷۹ خيابان خليج – پيروزي
۱۳۸۱ سه راه آذري – شمشيري
۱۳۸۳ آيت الله كاشاني – ابتداي خيابان لاله
۱۳۸۴ سرآسياب – مهرآباد
۱۳۸۵ روبروي پايگاه يك شكاري
۱۳۸۶ بلوار ايران خودرو
۱۳۸۷ تهرانسر – بلوار لاله
۱۳۸۸ تهرانسر غربي
۱۳۸۹ كيلومتر ۱۴ جاده مخصوص
۱۳۹۱ ترمينال غرب
۱۳۹۳ مخصوص كرج – كوي بيمه
۱۳۹۴ اكباتان – شكوري
۱۳۹۵ اكباتان فاز ۲
۱۳۹۶ شهرك اكباتان
۱۳۹۷ جاده مخصوص – شهرك غزالي
۱۳۹۸ كيلومتر ۵ جاده مخصوص
۱۳۹۹ جاده مخصوص – وردآورد

 

منطقه ۱۱ پستي تهران

۱۱۱۱ ميدان امام خميني
۱۱۱۳ حسن آباد
۱۱۱۴ ۱۵خرداد – باب همايون
۱۱۱۵ سعدي جنوب
۱۱۱۶ ناصر خسرو
۱۱۱۷ چهار راه سرچشمه
۱۱۱۸ خيابان سرچشمه
۱۱۱۹ خيابان امام خميني
۱۱۳۱ ميدان فردوسي جنوب
۱۱۳۳ چهار راه وليصر – خيابان رازي
۱۱۳۴ پل حافظ (شمال)
۱۱۳۵ جمهوري – سي تير
۱۱۳۶ فردوسي – فروغي
۱۱۳۷ امام خميني – استخر
۱۱۳۸ وليعصر – سخايي
۱۱۳۹ بهارستان
۱۱۴۱ امير كبير
۱۱۴۳ سعذي – اكباتان
۱۱۴۴ لاله زار جنوبي
۱۱۴۵ لاله زار نو
۱۱۴۶ ظهير السلام
۱۱۴۷ هدايت – كاشف
۱۱۴۸ پيچ شمران – صفي عليشاه
۱۱۴۹ پيچ شمران – صفي عليشاه
۱۱۵۳ امام خميني – مازندران
۱۱۵۴ شهدا مجاهدين
۱۱۵۶ خيابان ايران
۱۱۵۷ بهارستان – مردم
۱۱۵۸ امين حضور
۱۱۵۹ ۱۷شهريور – فياض بخش
۱۱۶۱ پاچنار
۱۱۶۳ خيام – سيد ناصرالدين
۱۱۶۴ اعدام
۱۱۶۵ پانزده خرداد – نوروز خان
۱۱۶۶ مصطفي خميني – سيد اسماعيل
۱۱۶۷ مولوي – صاحب جم
۱۱۶۸ مولوي – باغ فردوس
۱۱۶۹ انقلاب – ويلا
۱۱۷۱ دروازه دولاب
۱۱۷۳ خيابان ري
۱۱۷۴ دولو – ۱۷شهريور
۱۱۷۵ ري – قيام
۱۱۷۶ ميدان خراسان
۱۱۷۷ خراسان – فرج اللهي
۱۱۷۸ انيستيتو پاستور
۱۱۷۹ شوش – خيابان ري – انبار گندم
۱۱۸۱ ۱۷شهريور جنوبي – تكلي
۱۱۸۳ شوش شرقي
۱۱۸۴ ۱۷شهريور – منصور
۱۱۸۵ شوش – بروجردي
۱۱۸۶ شوش غربي – پارك بهاران
۱۱۸۷ بعثت – بخارائي
۱۱۸۸ شوش – خيابان مرسلي
۱۱۸۹ شوش غربي
۱۱۹۱ وحدت اسلامي
۱۱۹۳ وحدت – ابوسعيد
۱۱۹۴ ميدان گمرك – خيابان قلمستان
۱۱۹۵ مولوي
۱۱۹۶ ميدان راه آهن – وليعصر
۱۱۹۷ مولوي – تختي
۱۱۹۸ مولوي – دهقاني
۱۱۹۹ وحدت اسلامي – بيمارستان رازي

 

 

پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی دیاموند از طریق ای دی تلگرام زیر به صورت 24 ساعته پاسخ گوی شما عزیزان می باشد
@dndsupport